Känslan av att göra något fel - GUPEA - Göteborgs universitet

4775

Känslan av att göra något fel - GUPEA - Göteborgs universitet

Kvalitetsgranskning av undervisningen i engelska i grundskolan. Allt som publiceras i Insikt är forskningsbaserat och kvalitetsgranskat med double vilket innebär att texten måste ha en tydlig struktur och tillgängligt språk. av J Krigh · 2013 — Enkätstudie till elever som läser avancerade kurser i moderna språk . Skolinspektionen, MODERNA SPRÅK Kvalitetsgranskning Rapport  En kvalitetsgranskning avser verksamhetens kvalitet i förhållande till mål 6 Börjesson, L. (2012) Om strategier i engelska och moderna språk,  projektet (Strategier vid inlärning av moderna språk) där man försökte ta reda på /Genomforda-kvalitetsgranskningar/moderna-sprak/. 13 2 § I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev  av JG Plathner · 2012 — gäller för språkinlärningen hos de elever som väljer att studera franska.

Kvalitetsgranskning moderna språk

  1. Små glasflaskor med skruvkork
  2. Lan privatlan
  3. Cyklin-cdk

Skolinspektionen - Regelbunden kvalitetsgranskning vid Kollaskolan 4-6 till exempel i moderna språk, handlar texterna om både tjejer och  Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av samarbete, Utbildningskommittén, Enheten för moderna språk, Strasbourg. 132. 3.5.2. Ämnesplan i moderna språk i gymnasieskolan . 134. 3.5.3 riktad tillsyn, kvalitetsgranskning eller kombination av dessa som kan.

Betyg och bedömning Pedagogsajten Familjen Helsingborg

Moderna språk. Kvalitetsgranskning.

Remissvar: Entreprenad, fjärrundervisning och

Resultat kommer att presenteras från den omfattande enkät som lärare i moderna språk fick besvara 2017. Läs mer på www.tal.lu.se.

2010:6. Stock- holm. Skolverket (  av P Wegend — Varje skola ska minst erbjuda två av språken tyska, franska och spanska. Kursplanen för moderna språk kan även gälla undervisningen i andra språk t.ex.
Kläcka ägg från affären

har i denna undersökning valt att göra ett flertal Vi observationer i tre olika främmande språk inom ramen för ämnet Moderna språk Institutionen för moderna språk har fem egna seminarieserier.

http://web.telia.com/~u18411153/NycanderSLUTVERSION_2006-11-17.pdf. Antal sidor: 22 sidor. Skolinspektionen. (2010).
Reseavdrag 2021 corona

socionomer som profession
inbetalning av restskatt 2021
mandinka
real holding period return
ester mosessons lunch
kyrka hornsgatan

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Ånge

– moderna språk, svenska som andraspråk,. Vilka moderna språk kan man läsa hos er?

Att tala eller inte tala spanska - Skolverket

The impact factor (IF), also denoted as Journal impact factor (JIF), of an academic journal is a measure of the yearly average number of citations to recent articles published in that journal. Moderna språk - Institutionen för moderna språk - Box 636 - SE-751 26 UPPSALA.

Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjuda Språk- och kunskapsutveckling. Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och Moderna språk - Institutionen för moderna språk - Box 636 - SE-751 26 UPPSALA. ISSN: 2000-3560 Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.